Byggesagkyndig.dk


MENU


LEKSIKONFør du bygger

Hvis du skal have succes i et byggeprojekt, så kraves planlægning. Inden selve byggearbejdet går i gang, er der et længere forløb, hvor du skal gøre dig klart, hvad formålet med projektet er, og hvordan det skal løses.

Undervejs skal du tage stilling til udformningen af løsningen, økonomi og lovgivning inden du med det færdige projekt i hånden kan gå ud og indhente tilbud fra håndværkere eller entreprenør.

Først når de nødvendige byggetilladelser er indhentet, og du har valgt det rigtige tilbud og lavet en aftaler med håndværkere, kan selve byggearbejdet gå i gang. Du kan evt. overvejer at bruge en rådgiver.

Læs mere under gode råd ved byggeri.

Du er her: Før du bygger - - Alt om byggeri

bygge byggeplads byggeriBogmærke denne side | Byggesagkyndig.dk som startside | Kontakt