Byggesagkyndig.dk


MENU


LEKSIKONHvis mangler overses

Når en beskikket bygningssagkyndig udarbejder en tilstandsrapport, skal han være helt uvildig. Som sælger skal du sørge for, at der er adgang til alle dele af huset, og du har ikke mulighed for at påvirke eftersynet. Hvis du opdager fejl i tilstandsrapporten, så bør du gøre den sagkyndige opmærksom på det, så han får mulighed for at rette den, inden der opstår problemer.

Som køber vil din ejerskifteforsikring normalt dække skader, som den sagkyndige ikke har registreret. Det er dog ikke alle købere, der tegner denne forsikring.

En bygningssagkyndig har en lovpligtig ansvarsforsikring, der omfatter oversete fejl og mangler. Det er en betingelse for at blive beskikket. Hvis fejl og mangler ved tilstandsrapporten medfører et tab for enten køber eller sælger, som den sagkyndige ikke vil påtage sig, så kan man klage til Ankenævnet for Huseftersyn. Den sagkyndige er dog ikke forpligtet til at følge nævnets kendelse, men det sker i de fleste tilfælde. Sagen vil også kunne prøves ved domstolene.

Hvis du bruger en bygningssagkyndige som f.eks. køberrådgiver, er der tale om rådgivning uden for huseftersynsordningen, og det står derfor frit for, hvad du aftaler med ham. Hvis du kun har bedt ham om at kigge efter specifikke ting, kan du ikke forvente, at han har konstateret skader andre steder. Du skal desuden være opmærksom på om den sagkyndiges ansvarsforsikring dækker rådgivning uden for huseftersynsordningen.

Du er her: Hvis mangler overses - - Alt om byggeri

bygge byggeplads byggeriBogmærke denne side | Byggesagkyndig.dk som startside | Kontakt