Byggesagkyndig.dk


MENU


LEKSIKONKlager tilstandsrapport

Du skal give den byggesagkyndige meddelelse om, at du vil klage over rapporten inden 5 år fra den overtagelsesdag, der er aftalt mellem køber og sælger, dog senest 6 år fra rapportens datering.

Dette gælder dog ikke, hvis den bygningssagkyndige har ydet en garanti for et længere tidsrum eller har handlet svigagtigt eller groft uagtsomt.

Klageskemaet kan fra 1. januar 2011 hentes på hjemmesiden www.husklage.dk, og skal indsendes enten vedhæftet en e-mail til den midlertidige e-mailadresse pme@ebst.dk eller som almindelig post til:

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø.

Du er her: Klager tilstandsrapport - - Alt om byggeri

bygge byggeplads byggeriBogmærke denne side | Byggesagkyndig.dk som startside | Kontakt